‘West in Beweging’ helpt 55 plussers fit oud te worden

Schermafbeelding 2015-03-17 om 11.52.55
In de vorige edities beschreven we fitnesscentra die met behulp van de subsidie Sportimpuls projecten opzetten om meer mensen in beweging te krijgen. Dit keer belichten we BodySports, een fitnesscentrum in Utrecht onder leiding van Herman Jongerius. BodySports heeft zich ook aangemeld voor de subsidie Sportimpuls. Helaas is de subsidie niet toegekend, maar het proces ernaar toe heeft wel resultaat opgeleverd. Met behulp van andere partijen en het geld van een gemeentelijke subsidie is een project gestart om 55 plussers weer in beweging te krijgen.

BodySports heeft een missie: de fitheid van zijn leden verbeteren door meer en beter te bewegen en dat met name in groepsverband. Voor jong, maar zeker ook voor oud. We worden steeds ouder, maar onze conditie wordt steeds minder. Een paar jaar geleden begon het bij Jongerius te kriebelen, hij wilde meer zijn dan een fitnesscentrum. Een brug slaan naar de zorg werd de nieuwe doelstelling, in de ogen van Jongerius zijn patiënten eigenlijk beginnende sporters. BodySports werd vervolgens een Fit!vak Preventiecentrum en de logische stap erna was het aanvragen van de subsidie Sportimpuls om de ouderen onder ons middels de interventie ‘Fitness 2.0’ meer in beweging te krijgen. Door ouderdomsklachten voelt deze groep zich vaak beperkt in hun mogelijkheden, maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Na een intensief traject waarbij uiteindelijk subsidie is verkregen, hoewel niet via Sportimpuls, zijn nu de eerste stappen gezet om 55 plussers te helpen (weer) op conditie te komen.

Aanhouder wint
Tezamen met andere partijen zoals de gemeente, huisartsen en andere sportaanbieders heeft BodySports de stuurgroep ‘West in Beweging’ opgezet en gezamenlijk proberen zij met het project ‘Utrecht West de fitste’ 55 plussers (weer) fit te krijgen. Maar vooral ook te helpen oud te worden in een goede conditie. “Voor mij was al snel duidelijk dat ik het idee van een ‘sportcentrum’ wilde los te laten. Ik heb eigenlijk altijd al een groter doel voor ogen gehad. Ik maakte mij oprecht zorgen over de conditie van onze wijk en wilde daar iets aan doen. We worden allemaal ouder, dat willen we toch graag beleven in een goede conditie? In de stuurgroep hebben we gekeken op welke manier we het beste iets voor de buurt zouden kunnen betekenen.” Uit een buurtscan door de gemeente bleken de 55 plussers een interessante doelgroep. De beweegparticipatie van deze doelgroep is dalende. Deze doelgroep is ook de basis geweest van het plan zoals ingediend bij Sportimpuls. “Met behulp van Dyon Voogt van Fit!vak hebben we een Sportimpuls subsidieaanvraag voor Fitness 2.0 ingediend. Het plan werd positief ontvangen, maar we waren niet de enige en helaas werd deze landelijke subsidie niet toegekend. Na een herziening van het plan en een meer nadrukkelijke rol van de gemeente, hebben we toch een subsidie van de gemeente Utrecht gekregen. Uiteindelijk geen Sportimpuls, maar het traject dat we hiervoor hebben afgelegd heeft ons uiteindelijk wel hier gebracht. Dat is op zich al een mooie verdienste van de Sportimpuls.”

Lees verder in Fit!magazine #52
 
 
deel op twitter deel op facebook