Voorkom uitglijders met de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Als fitnessondernemer ben je continu bezig met de klant. Zijn ze tevreden, wordt men goed begeleid, wat kun je nog extra voor hen doen. Je houdt je oren en ogen open om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en trends want je wilt maar een ding: tevreden klanten die graag terugkomen. Maar daarnaast komt er natuurlijk nog veel meer kijken bij het runnen van een bedrijf. Van overheidswege worden allerlei eisen gesteld waar je aan moet voldoen. Alleen dit is vaak een doorn in het oog van vele ondernemers.

Dit alles kost immers tijd en tijd is spaarzaam voor een ondernemer. Dit geldt ook voor de invoering van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers met personeel. Het opstellen kan alleen best lastig zijn voor ondernemers. Deels door onwetendheid, maar deels ook doordat dit soort onderdelen niet behoren tot de dagelijkse werkzaamheden en dus niet altijd de hoogste prioriteit hebben. Maar het hebben van een RI&E is wel verplicht en het niet hebben van een getoetst plan levert een boete op, die oploopt totdat het in orde is. Als ondernemer ontkom je er dus niet aan.

Inventarisatie gevaren
De Arbowet stelt dat iedere werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid uitvoert. Het uitvoeren van een RI&E maakt hier onderdeel van uit. Overigens mogen fitnesscentra die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E. Met een RI&E worden de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers geïnventariseerd. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet tevens een Plan van Aanpak worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen en binnen welke termijn deze worden genomen. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Vervolgens ben je verplicht dit te toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. De RI&E wordt bekeken, men adviseert bij het plan van aanpak en kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven overigens niet te worden getoetst, mits de RI&E is opgesteld met behulp van een erkend RI&E instrument. Om dit alles in goede banen te leiden, stelt de overheid verplicht dat hiervoor in elke onderneming een preventiemedewerker wordt aangewezen.

Erkend instrument fitnessbranche
RI&E is ook van belang voor aangesloten Fit!vakcentra, het is een verplicht onderdeel van de LERF keuring. Bij keuring merkt men dat de RI&E niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst van fitnessondernemers staat. Als auditeur Keurmerk Fitness controleert Pieter ten Wolde de aangesloten fitnesscentra. ‘Je merkt dat fitnessondernemers er niet mee bezig zijn. Inhoudelijk lijkt het ook niet altijd even relevant. In een branche als deze weet men als geen ander hoe je preventief te werk kunt gaan en hoe je de gezondheid van medewerkers bewaakt. Iedereen is er in de dagelijkse praktijk continu mee bezig. Het is natuurlijk ook wat anders als je het hebt over de bouwsector waar je rekening moet houden met zaken als tillen en gevaarlijke stoffen.’ Bij het opstellen van een RI&E kunnen ondernemers gebruik maken van een erkend RI&E instrument, specifiek voor de fitnessbranche. Op het afgeschermde deel van de website van Fit!vak staat de RI&E voor de fitnessbranche met daarbij alle documenten die nodig zijn om deze RI&E te maken. Fit!vak heeft in samenwerking met andere betrokken partijen dit instrument ontwikkeld om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor haar leden. Ten Wolde heeft hier aan meegewerkt, toch blijft het lastig om het proces echt te vereenvoudigen. ‘In samenwerking met TNO en andere MKB organisaties hebben wij meegewerkt aan een tool die het gehele proces een stuk makkelijker moet maken voor de ondernemer. Helaas blijkt het nog steeds niet gebruiksvriendelijk genoeg. Het is een uitgebreide vragenlijst en de relevantie van alle vragen wordt lang niet altijd door de ondernemers gezien.’ Omdat Fit!vak graag de leden hierbij wil ondersteunen wordt momenteel gekeken naar een vereenvoudiging van het systeem. ‘Natuurlijk blijft het wetgeving en ben je gebonden aan bepaalde vragen, maar alles wat het kan vereenvoudigen is voor de ondernemer winst. De fitnessbranche is nou eenmaal praktisch ingesteld, het beantwoorden van meer dan 200 vragen is dan wel even een opgave. Hoewel als je er echt voor gaat zitten, ben je er hooguit 2 uur mee bezig. Maar goed in die 2 uur kan in een fitnesscentrum veel gebeuren.’ Wat blijft, is dat na het invullen van de vragenlijst er automatisch een rapport uitkomt en een Plan van Aanpak. Vervolgens is dit voldoende voor centra die kleiner zijn dan 25 medewerkers en dus ook voor de LERF erkenning. Voor een groter centrum moet het worden getoetst. ‘Wanneer een goedgekeurd RI&E ontbreekt, is dat voor ons reden om in te grijpen en volgt een waarschuwing’, zo benadrukt de keurmeester. ‘We geven ondernemers dan 2 maanden de tijd om het te herstellen. Wanneer in de tussentijd een goedgekeurd RI&E kan worden overlegd is dat voor ons voldoende.’

Lees verder in Fit!magazine #42