Strategisch Management: als fitnessondernemer moet je een vergezicht hebben

Met hun werk ‘Strategisch Management voor Fitnessclubs’ hopen de auteurs Han Doorenbosch, Jan Middelkamp en Hans Dekker een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van fitnessbedrijven in ons land. Met name wordt ingezet op meer bedrijfseconomische kennis bij fitnessondernemers. Een kwaliteitsslag die volgens Han Doorenbosch keihard nodig is. ’Meer dan de helft van de clubs maakt op dit moment geen winst.’

Hoe kun je als fitnessondernemer je bedrijf gezond maken, meer rendement halen en groeien in een stagnerende markt? Die vraag loopt als een rode draad door het boek heen. Het mag met recht een standaardwerk genoemd worden. Simpelweg omdat er geen voorganger is. Niet eerder werd er zo uitvoerig en zo diepgaand over strategisch management in de fitnessbranche geschreven. In dat licht bezien is het volgens Jan Middelkamp zonder meer een urgent boek. ‘Natuurlijk valt het niet mee om in deze turbulente tijd een visie op de lange termijn te ontwikkelen. Maar dat het noodzakelijk is, is voor niemand in de branche een punt van discussie. Het verlies dat veel bedrijven op dit moment leiden, moet worden omgezet in zwarte cijfers. Bovendien: als je wil investeren in nieuwe producten of concepten, praat je al snel over een financiering voor een periode van vijf tot tien jaar. Dan kom je er als ondernemer niet met een perspectief op enkel de komende maanden.’

Vergezicht
Op vrijwel elke bladzijde in het boek komt het terug, de noodzaak om als ondernemer een vergezicht te hebben. Een duidelijke visie op de kansen van het bedrijf in een concurrerende markt en de positionering die daar voor nodig is. Een verhaal ook over leiderschap, personeelsbeleid, nieuwe marketing technieken, denken in processen en programma management. De onderliggende gedachte is dat er een businessmodel moet worden ontwikkeld dat winstgevend is en de fitnessclub een bestaansrecht geeft. Wat volgens Han Doorenbosch ook van belang is: gebruik maken van beschikbare wetenschappelijke modellen. ‘Zodat je als ondernemer gefundeerde beslissingen kunt nemen, met het oog op de continuïteit van de organisatie.’

Sportachtergrond
Al een paar jaar liep Doorenbosch rond met het idee om een boek te schrijven waarin hij de strategische en theoretische kennis van zijn destijds juist afgeronde studie MBA kon delen met vakgenoten. Als eigenaar van TrainMore ontdekte hij dat het mogelijk is om clubs rendabeler te maken door het meer en beter toepassen van bedrijfseconomische modellen. Kennis die hij graag wilde delen met de branche, ook vanuit zijn achtergrond als bestuurder van Fit!Vak. ‘Veel fitnessondernemers hebben een sportachtergrond en zijn ook vanuit die passie met een hun bedrijf gestart. Het begeleiden van klanten is op niveau. Daarin zit hun voornaamste kwaliteit. Maar als het gaat om zaken als strategisch denken, financieel beleid, organisatieontwikkeling en de verschillende vormen van leiderschap, valt er vaak nog een flinke slag te maken.’

Kritisch vermogen
De auteurs willen met hun boek de ondernemer dwingen om na te denken over zichzelf en over hoe hijzelf, en niet te vergeten de klant, zijn bedrijf ziet. Jan Middelkamp weet dat het voor de gemiddelde fitnessondernemer niet meevalt om zich te verdiepen in alle theorieën over strategie en hoe die vervolgens om te zetten in werkbare oplossingen. Het is volgens Middelkamp vrijwel nooit een kwestie van een tekort aan kritisch vermogen. ‘Het is de tijd die ontbreekt. We moeten niet vergeten dat veel ondernemers in deze branche echte MKB-ers zijn. Vaak doen ze de receptie, de klant moet begeleid worden en ja, ook de basale administratie hoort erbij. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het niet vreemd dat reflecteren er vaak bij in schiet.’

Lees verder in Fit!magazine #52
 
 
deel op twitter deel op facebook

boek