Steeds meer kansen voor Preventiecentra

Er komen steeds grotere kansen voor fitnesscentra die zich willen onderscheiden op basis van kwaliteit en innovatie. Zo zijn er nu landelijk subsidiemogelijkheden voor Preventiecentra. Fit!vak heeft inmiddels voor Preventiecentra een subsidietraject ingezet.

Steeds meer Nederlanders willen of moeten gaan sporten om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Ze lopen het risico (pre)diabetes te worden of hebben deze chronische aandoening al, kampen met (ernstig) overgewicht of hebben een andere chronische ziekte. Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, is het belangrijk dat deze mensen (meer) gaan bewegen. Maar sporten en bewegen voor iemand die (pre)diabetes, een andere chronische aandoening of overgewicht heeft, vraagt om specifieke deskundigheid. Huisartsen en eerstelijns professionals verwijzen nu nog onvoldoende mensen met overgewicht of een chronische aandoening door naar fitnesscentra. Dat zouden ze mogelijk wel doen wanneer men meer overtuigd is dat fitnesscentra de juiste zorg kunnen leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken.

Fitter en gezonder
Dat Fit!vak Preventiecentra een veilige sportomgeving bieden waar mensen met een chronische ziekte op maat kunnen sporten met instructeurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met diabetes, overgewicht of een chronische aandoening, wordt ook bij partners uit de sportwereld, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS meer bekend. Zij zien in dat deze centra een stapje verder gaan dan de reguliere dienstverlening en optimaal zijn ingericht om mensen met specifieke aandoeningen veilig en effectief te begeleiden en trainen. En dat de instructeurs zijn opgeleid naar het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn. Dat geeft vertrouwen om meer te gaan samenwerken met Preventiecentra. Fit!vak is dan ook in gesprek met sportorganisaties, partners uit de zorgsector en de overheid om de rol van Preventiecentra in het kader van een ‘fitter en gezonder Nederland’ te versterken.

Heb je interesse om een Preventiecentrum te worden? Wil je ook inspelen op de steeds grotere kansen die in de markt ontstaan en profiteren van de subsidiemogelijkheden? Wil je je ook onderscheiden op basis van kwaliteit en nieuwe doelgroepen binden? Neem dan contact op met Fit!vak. Zij kunnen je informeren, adviseren en op maat begeleiden om een Preventiecentrum te worden.
www.fitvak.com