Stage studenten leefstijlcoach om lokale netwerken te bouwen

Sport- en bewegingscentra hebben vaak moeite om lokaal een netwerk op te bouwen met de eerstelijnszorg. Gebrek aan een goed plan en tijd om gedurende een langere periode te investeren in relaties met bijvoorbeeld huisartsen is daar mede debet aan. Om fitnessondernemers daarbij te helpen, heeft Fit!vak een project opgezet met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Studenten van de opleiding leefstijlcoach gaan met ingang van het studiejaar 2015-2016 stage lopen bij centra die behoefte hebben aan extra ondersteuning om lokaal een netwerk met de zorg en andere stakeholders op te bouwen.

Sporten en bewegen voor mensen die (pre)diabeet zijn of een andere chronische aandoening hebben. Of omdat ze te zwaar zijn en onder begeleiding willen afvallen. Steeds meer Nederlanders willen of moeten gaan sporten om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Huisartsen en eerstelijns professionals adviseren mensen met diabetes, chronische aandoeningen of overgewicht ook steeds vaker om (meer) te gaan bewegen. Dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat het sport- en bewegingscentrum de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken. Centra die een veilige sportomgeving bieden waar mensen op maat kunnen sporten met instructeurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met diabetes, overgewicht of een chronische aandoening. Deze centra gaan een stapje verder dan de reguliere dienstverlening en zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen zoals diabetes en obesitas veilig en effectief te begeleiden en trainen. De instructeurs zijn opgeleid naar het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn.

Omdat de eerstelijnszorg een beeld van sport- en bewegingscentra heeft dat niet strookt met de werkelijkheid, blijkt het in de praktijk lastig te zijn voor fitnessondernemers om in gesprek te komen met bijvoorbeeld huisartsen. Ook het opbouwen van een lokaal netwerk is een moeizaam traject. Fitnessondernemers hebben de tijd, ervaring en contacten niet. Centra die dat wel goed hebben geregeld, hebben de voorbije tranches van de Sportimpuls met succes een subsidieaanvraag ingediend in het kader van Fitness 2.0. Fit!vak wil centra helpen bij het opbouwen van een lokaal netwerk. Samen met HAN is een project opgezet waarin studenten leefstijlcoach stage gaan lopen bij centra die zijn aangesloten bij Fit!vak. Deze centra moeten wel beschikken over instructeurs met niveau 4+. Fit!vak wil naast HAN ook andere onderwijsinstellingen met de opleiding leefstijlcoach binden aan dit project, zodat er een landelijke dekking ontstaat.

In de opleiding leren leefstijlcoaches onder meer hoe ze gezond gedrag kunnen bevorderen, hoe ze een gedragsverandering bij mensen kunnen realiseren en hoe ze mensen kunnen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Tijdens hun opleiding dienen ze ook stage te lopen. HAN en Fit!vak willen deze stage inrichten bij centra met het Fit!vak keurmerk. De studenten lopen gedurende een studiejaar twee tot drie dagen per week stage bij een centrum. Hun opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het geven van leefstijladvies en het meehelpen opbouwen van een lokaal netwerk. De student zal het centrum lokaal ondersteunen met het opbouwen en versterken van het netwerk inclusief de eerstelijnszorg. Zij brengen de fitnessondernemer dus kennis en helpende handen. De centra op hun beurt zorgen zo voor stageplekken voor leefstijlcoaches in opleiding. De studenten kunnen zich daardoor in een levensechte en contextrijke leer- en werkomgeving verder ontwikkelen tot professional.
 
 
deel op twitter deel op facebook