Sportblessures door Fitness

Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt de grote deelname toch tot een groot aantal blessures. Jaarlijks lopen fitnessbeoefenaren 370.000 blessures op, waarvan er 150.000 medisch behandeld worden. Daarmee komt fitness, qua jaarlijks aantal blessures, op een derde plaats na veldvoetbal en hardlopen.

Het blessurerisico bij fitness (1,4 blessure per 1.000 uur) is iets kleiner dan gemiddeld bij alle sporten (1,9 blessure per 1.000 uur). Fitness is daarmee één van de sporten met het laagste blessurerisico. Gezien het kleine aantal acute ziekenhuisopnamen en het relatief lage aantal fitnessbeoefenaars dat een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling bezoekt, kan geconcludeerd worden dat fitnessblessures in de regel niet ernstig zijn.

Jaarlijks aantal blessures opgelopen tijdens fitness

Aantal blessures
Aantal behandelingen
Totaal aantal blessures
370.000
Medisch behandelde blessures
150.000
waarvan fysiotherapeut
100.000
760.000
waarvan huisarts
60.000
90.000
waarvan SEH-behandelingen
1.400
1.400
waarvan ziekenhuisopnamen*
40
40

* Ziekenhuisopname na SEH-behandeling

Naast een groot aandeel knieblessures is het aandeel schouderblessures en rugblessures opvallend groot. Het aandeel blessures dat geleidelijk ontstaat is groot in vergelijking met de meeste andere sporten. Veel blessures zijn een herhaling van een oude blessure. Zes op de tien geblesseerde fitnessers is een vrouw. De meerderheid van de geblesseerden is tussen 20 en 55 jaar oud. Blessures tijdens fitness worden relatief minder dan bij veel andere sporten opgelopen door jongeren onder de twintig.
Uit een webenquête uitgevoerd in het kader van het Blessure Informatie Systeem (BIS) blijkt dat foutieve uitvoering, vermoeidheid en verstappen/verdraaien een rol spelen bij het ontstaan van de blessures. Meer dan een derde deel van de fitnessbeoefenaren doet niets aan preventie vooraf. Meer dan de helft van de sporters voert geen warming up of cooling down uit. Veel blessures kunnen waarschijnlijk voorkomen worden door een betere begeleiding en instructie.

(Consument en Veiligheid)