Sport.nl extra podium voor fitnesscentra in VindFitness.nl

sport1Op de website Sport.nl kunnen Nederlanders zien welke takken van sport zij in hun omgeving kunnen beoefenen en een test doen welke sport- of beweegvorm het beste bij hen past. Bezoekers van de site kunnen zo ook kennismaken met het fitnessaanbod, zowel qua trainingsvormen als qua fitnesscentra in Nederland. Er is een automatische koppeling gemaakt met de website VindFitness.nl. Alleen de fitnesscentra die zich (gratis) hebben geregistreerd bij VindFitness.nl, worden weergegeven op Sport.nl.

Fit!vak heeft de zoek & vind applicatie VindFitness. nl ontwikkeld om voor consumenten, organisaties, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en instellingen inzichtelijk te maken welke fitnesscentra zijn aangesloten bij Fit!vak. Een kwaliteitsregister voor fitnesscentra. Met het register wil Fit!vak een bijdrage leveren aan het verantwoord sporten en bewegen van Nederlanders. Want bij deze centra werken immers de instructeurs die verstand van zaken en gevoel voor mensen hebben.

Extra etalage
Ook NOC*NSF staat voor de doelstelling om meer mensen aan het bewegen te krijgen en te houden. “Met de website Sport.nl wil NOC*NSF het sportaanbod de mensen als het ware op een digitaal presenteerblad aanbieden,” stelt Ronald Wouters, directeur van Fit!vak. “Op dat presenteerblad hoort ook fitness thuis. Het is goed voor onze leden als mensen weten uit welke trainingsvormen fitness bestaat en waar ze dat op verantwoorde wijze kunnen doen. Daarom hebben wij een koppeling gemaakt met VindFitness.nl. De fitnesscentra die in ons kwaliteitsregister staan, krijgen er zo gratis een extra etalage bij.”

Up-to-date
Ronald Wouters wil meer van dergelijke verbindingen leggen. “Er zijn ook andere platforms waar mensen kennis kunnen maken met het sportaanbod in Nederland. Soms staan daar fitnesscentra bij, soms niet. Het versterkt de professionele uitstraling van onze branche als we dan een koppeling met VindFitness.nl maken. Mensen komen dan automatisch uit op VindFitness.nl. Dat is goed voor de fitnesscentra die in het kwaliteitsregister staan. Fitnesscentra hoeven zich dan ook niet meer zelf druk te maken waar en hoe ze worden vermeld. Fit!vak faciliteert dat. Ze hoeven er alleen maar voor te zorgen dat hun informatie bij VindFitness.nl up-to-date is.”

Sportwijzer
Op Sport.nl kunnen mensen ook een sporttest doen en een advies op maat krijgen: de Sportwijzer. Uit de antwoorden op de vijftien vragen komt een sportprofiel naar voren en op basis daarvan is het mogelijk een betrouwbaar sportadvies te geven. De Sportwijzer geeft drie sporten die passen bij het profiel. Daarnaast worden enkele suggesties gedaan: sporten die niet direct aansluiten bij het sportprofiel, maar zeker de moeite waard zijn om eens te proberen. Als na het lezen van de uitkomst ook nog de postcode wordt ingevoerd, kan de deelnemer aan de test direct zien waar hij of zij in de buurt de genoemde sporten kan beoefenen. Voor de Sportwijzer worden niet alleen de standaard demografische kenmerken gebruikt, zoals leeftijd of geslacht, en sportgerelateerde kenmerken, maar ook lifestyle en interesses. Onderzoek wijst namelijk uit dat niet-sportieve interesses veel zeggen over welke sport goed bij iemand past.

Voor meer informatie www.sport.nl