Register voor fitnessprofessionals, krijgt nieuwe online applicatie

Branchevereniging Fit!vak start met ingang van 2014 een eigen kwaliteitsregister voor Nederlandse fitnessprofessionals. Het nieuwe register gaat FITNED.NL heten en is vanaf 1 januari 2014 operationeel. Gekwalificeerde trainers kunnen zich heel makkelijk inschrijven in FITNED.NL. Alle instructeurs die nu staan geregistreerd in EREPS|NL verhuizen automatisch mee naar FITNED.NL.

Fit!vak opende in 2010 in Nederland een officieel register voor trainers, in samenwerking met de Europese belangenvereniging EHFA. Dit register heet EREPS. Nederland was het tweede land in Europa met een dergelijk register. Fit!vak beheerde het register voor de Nederlandse fitnessmarkt; EREPS|NL . Het is bestemd voor professionals met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Toelating werd door Fit!vak, op basis van door de Nederlandse branche bepaalde normen, gecontroleerd en uitgevoerd. EREPS|NL is goed ontvangen. Niet alleen door fitnessprofessionals, maar ook door consumenten, verwijzers en branchegenoten die het publieksregister kunnen raadplegen.
Om de extra en onnodige administratieve lasten te beperken is in goed overleg met EHFA besloten dat het raadzaam is dat Fit!vak dan voor Nederland een eigen kwaliteitsregister gaat beheren. Het nieuwe register, FITNED.NL, krijgt een gebruiksvriendelijke online applicatie. Alle instructeurs die nu staan geregistreerd in EREPS|NL, verhuizen per 1 januari 2014 automatisch mee naar FITNED.NL.

De verwachting is dat het aantal inschrijvingen voor 2014 flink zal toenemen, omdat het besef groeit dat kwaliteit het verschil gaat maken. Projecten als Obesitas TNO, Fitness 2.0 en ‘meet me @the gym’ met de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation zullen die bewustwording alleen nog maar versterken. Fit!vak wil het register daarom nog eenvoudiger inrichten en laagdrempelig aanbieden, om zodoende eenvoudig te kunnen registreren. Ook de vindbaarheid van de fitnessprofessionals is verbeterd. Fit!vak heeft hoge verwachtingen van FITNED.NL. “Kwaliteit wordt steeds belangrijker in onze sector”, geeft directeur Ronald Wouters aan. “FITNED.NL is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor de fitnessbranche waarmee we inzichtelijk kunnen maken welke instructeurs en trainers over de vereiste competenties beschikken. Zeker voor partners als de eerstelijnszorg is dat belangrijk. Zij moeten kunnen zien dat het fitnesscentrum waar ze mensen naar doorverwijzen beschikt over gekwalificeerde, deskundige trainers. Op basis van het register kunnen ze ook een betere afweging maken naar welk fitnesscentrum ze doorverwijzen.”

Voor meer informatie www.fitned.nl

FITNED register