Rabobank trendrapport 2011

Rabobank heeft een nieuw trendrapport uitgegeven voor de fitnessbranche. De fitnessbranche zit midden in een transformatieproces naar professionalisering en een meer zakelijke aanpak. De ontwikkelingen gaan de laatste tijd snel. Nieuwe concepten zien het licht, waarbij beter wordt ingespeeld op beleving en wensen van de klant. Verder groeit de aandacht voor internet en social media. Ook is er meer sturing op ledenwerving- en behoud en neemt het belang van goede managementinformatie toe. Deze transformatie gaat echter niet zonder slag of stoot. Veel fitnesscentra worstelen met de veranderde marktomstandigheden, waarbij de concurrentie fors is toegenomen en de klant minder loyaal is. Een deel van de bedrijven heeft dan ook moeite het hoofd boven water te houden.

Lees het hele rapport via onderstaande link:
http://ow.ly/d/n8a

Discussieer mee met collega’s via deze link