Profiel fitnessbezoekers: Highbrow of lowbrow…?

Eén van de onderwerpen die in het boek ‘The state of research in the global fitness industry’ wordt behandeld is het ledenprofiel. Wat is hier eigenlijk al over bekend? De auteurs geven aan dat er veel onderzoek is gedaan naar ledenprofielen van fitnessclubs. Maar opvallend genoeg is er veel minder studie verricht naar potentiële klanten. Ook is er nog weinig aandacht besteed aan de ontwikkelingen in ledenprofielen over de jaren heen. Jammer omdat dit veel meer zicht biedt op hoe het fitnesspubliek wel of niet aan het veranderen is en in welke richting. Hiermee kunnen vervolgens trends worden ontdekt en op de toekomst gericht beleid worden ontwikkeld. Interessante inzichten die ondernemers weer kunnen gebruiken voor het bepalen van hun eigen koers.

Tot zover zal de branche het dus moeten doen met vooral de kwantitatieve onderzoeken waar met name een gemiddeld ledenprofiel uit naar voren komt. In ‘The state of research in the global fitness industry’ wordt een groot deel van de onderzoeken naar ledenprofielen samengevat en kort beschreven. Hiermee krijgt de fitnessondernemer een goed beeld van het profiel van bezoekers van fitnesscentrum wereldwijd. Onderbouwd met verschillende grafieken kom je al gauw te weten hoe de gemiddelde bezoeker eruit ziet. Wat is zijn of haar leeftijd, waar woont men, welke opleiding heeft men gevolgd. Hoe kun je de levensstijl beschrijven? Wist je bijvoorbeeld dat fitnessbezoekers zich kunnen scharen tot de lowbrow culture? Een cultuur van populaire dingen, commercie en volksvermaak. Meer gericht op nieuwe trends en moderne dingen. Verder is het opvallend dat in Nederland als enige land in Europa meer vrouwen naar het fitnesscentrum gaan dan mannen. In andere landen is dit percentage ongeveer gelijk. Tevens ligt het percentage fitnessbeoefenaars in Nederland een stuk hoger dan in andere Europese landen. Daarnaast laten de cijfers ook weer zien waar de kansen liggen. De meeste sporters zijn tussen de 19 en 34 jaar, daarna neemt dit percentage af. Weer een duidelijk bewijs om de oudere jongeren onder ons over te halen om te gaan fitnessen. Tot slot zijn de onderzoeken omtrent werknemers zeker te moeite waard om te benutten. Werknemers die fitnessen hebben een grotere kans om in dienst te blijven, krijgen minder gezondheidsgerelateerde werkbeperkingen en zijn minder dagen per jaar ziek.

Voor een ieder die een goed beeld wil hebben van de gemiddelde fitnessbezoeker, staan in dit hoofdstuk alle relevante onderzoeken mooi beschreven. De grafieken maken het beeld compleet en overzichtelijk. Terecht geven de auteurs wel in hun slotwoord aan dat er nog te weinig specifiek onderzoek is gedaan naar de leden van onderlinge clubs of concepten. Met de huidige ontwikkelingen wordt een gedetailleerd beeld steeds belangrijker voor fitnessondernemers om nog beter hun visie te kiezen voor een bepaalde doelgroep. Zodoende kunnen cijfers nog beter bijdragen aan het succesvol ondernemen.

Hoe maak je een fitnessclub succesvol?
De vraag die elke ondernemer bezighoudt. Ten eerste wil je graag een succes maken van je onderneming en daarna is het de kunst om dit succes te behouden. Dit is geen gemakkelijke opgave. Je moet altijd alert blijven en daarnaast ben je afhankelijk van invloeden van buitenaf.

Het antwoord op deze vraag is vaak divers. Maar de wetenschap speelt tot dusver een geringe rol. Het beeld heerst dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar fitnessclubs. Een gemiste kans, zo stelde de HDD Group en Kennispraktijk. Want er bestaat een grote hoeveelheid interessante onderzoeken. Volgens de HDD Group en Kennispraktijk zijn deze onderzoeken alleen niet altijd eenvoudig te vinden, soms moeilijk leesbaar en lastig te vertalen naar de praktijk. Maar zeker van grote waarde.

Voor hun boek ‘The state of research in the global fitness industry’ hebben zij daarom een grootschalig (inter)nationaal literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er is gepubliceerd over fitnessclubs. Resultaat is een compleet overzicht van (wetenschappelijke) studies binnen de fitnessbranche over kengetallen, ledenprofielen, werknemers, personal training, motivatie en retentie.

Het boek maakt onderzoek toepasselijk voor de fitnessbranche en is daarmee een must voor elke fitnessprofessional. Het is te bestellen voor € 47,50 via deze link