Personal training: wat is eigenlijk bekend over dit vakgebied?

In elke editie van Fit!magazine beschrijven wij een hoofdstuk uit het boek ‘The state of research in the global fitness industry’ het onderwerp in deze uitgave, Personal Training. Personal training (PT) neemt al enkele decennia een belangrijk plek in de fitnessbranche in. PT wordt door organisaties als IHRSA regelmatig genoemd als één van de belangrijkste fitnesstrends. IHRSA meldt dat het aantal Amerikanen dat gebruikmaakt van een personal trainer is gestegen naar 6,5 miljoen. Hoewel deze groei behoorlijk lijkt, constateren de auteurs alleen wel dat weinig tot niet inzichtelijk wordt gemaakt uit welk onderzoek deze cijfers komen.

Personal trainers putten voor het up-to-date houden van hun kennis uit tal van onderzoeken die zijn gepubliceerd op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, gezondheid, training en voeding. Maar veel minder is bekend over het vakgebied. Vragen als ‘Hoeveel personal trainers zijn er?’, ‘Wat zijn kenmerken van personal trainers?’ en ‘Welk profiel hebben klanten van personal trainers?’ blijven onbeantwoord. In dit hoofdstuk wordt een systematisch overzicht geboden van de huidige gegevens over het vakgebied PT. Vooral de vraag wat er bekend is over het vakgebied PT en wat de kenmerken zijn van personal trainers en de klanten van personal trainers staan centraal.

PT is een breed begrip en dat maakt het niet eenvoudiger. Volgens de auteurs zitten er in de huidige definities te veel verschillen en beschrijven ze vooral wat het vak moet inhouden. Hierdoor wordt het lastig om het aantal personal trainers nauwkeurig te benaderen. Ook de setting kenmerken de auteurs als divers. In totaal worden 7 verschillende setting benoemd. Van thuis bij de klant, tot outdoor in het bos en via internet. Maar natuurlijk ook in het fitnesscentrum of in een PT studio. Tevens worden 3 businessmodellen omschreven waarmee een PT kan werken: in loondienst, in een licentiemodel of op inhuurbasis. Over de wijze waarop personal trainers zijn georganiseerd is alleen nog vrij weinig bekend. De auteurs zien dit dan ook als een interessante aanvulling op de huidige onderzoekgegevens.

In het hoofdstuk wordt verder verwezen naar een interessant onderzoek, recent gehouden in Duitsland. Hieruit is een duidelijk profiel naar voren gekomen, welke wervingtools men gebruikt -opvallend weinig social media- en de punten waar men tegenaan loopt. Zo heeft men vooral last van het dumpen van prijzen, te weinig naamsbekendheid en een verkeerd imago. Daarnaast zijn de succesfactoren onderzocht. Personal trainers scoren vooral op hun sociale competenties, een sympathieke uitstraling en vakbekwaamheid. Verder blijft natuurlijk een interessante vraag: heeft PT invloed op het behoud van klanten? De auteurs halen een onderzoek aan bij een bekende Oostenrijkse keten John Harris Fitness. De gemiddelde lidmaatschapsduur bij klanten die met PT trainen is hier langer. Daarnaast vond men dat de trainingen beter werden uitgevoerd, doelen eerder werden bereikt en de afwisseling groter was. Maar opmerkelijk genoeg gaven klanten die zonder PT trainen hetzelfde aan.

Het hoofdstuk geeft zeker interessante onderzoeksresultaten. Maar voor een beter beeld van de internationale ontwikkelingen van PT wijzen de auteurs op het belang van meer verkennend en beschrijvend onderzoek. Er zijn nog te veel vragen die zij graag beantwoord zouden willen zien en zich goed lenen voor interessante onderzoeken.

Hoe maak je een fitnessclub succesvol?
De vraag die elke ondernemer bezighoudt. Ten eerste wil je graag een succes maken van je onderneming en daarna is het de kunst om dit succes te behouden. Dit is geen gemakkelijke opgave. Je moet altijd alert blijven en daarnaast ben je afhankelijk van invloeden van buitenaf. Het antwoord op deze vraag is vaak divers. Maar de wetenschap speelt tot dusver een geringe rol. Het beeld heerst dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar fitnessclubs. Een gemiste kans, zo stelde de HDD Group en Kennispraktijk. Want er bestaat een grote hoeveelheid interessante onderzoeken. Volgens de HDD Group en Kennispraktijk zijn deze onderzoeken alleen niet altijd eenvoudig te vinden, soms moeilijk leesbaar en lastig te vertalen naar de praktijk. Maar zeker van grote waarde. Voor hun boek ‘The state of research in the global fitness industry’ hebben zij daarom een grootschalig (inter)nationaal literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er is gepubliceerd over fitnessclubs. Resultaat is een compleet overzicht van (wetenschappelijke) studies binnen de fitnessbranche over kengetallen, ledenprofielen, werknemers, personal training, motivatie en retentie. Het boek maakt onderzoek toepasselijk voor de fitnessbranche en is daarmee een must voor elke fitnessprofessional. Het is te bestellen voor € 47,50 via www.sportenkennis.nl