Overgewicht Preventie Netwerk op meer dan 30 locaties

In 2013 ontwikkelde Fit!vak, in samenwerking met TNO, het kennisdossier en begeleidingsprotocol ‘Beweegdeskundige Overgewicht en Obesitas’. Op basis hiervan, en aangevuld met de kennis van motivational interviewing, cognitieve gedragstherapie en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), ontwikkelde EFAA een Overgewicht Preventie programma en een Overgewicht Preventie Coach opleiding. Dit programma, dat in 2014 een ‘Erkende interventie’ status kreeg van de NISB, zal vanaf september tot november op meer dan 30 plaatsen in Nederland worden aangeboden.

Mentale fitheid
De pijlers van het programma komen overeen met de pijlers binnen zorg gerelateerde obesitas programma’s zoals bewegen, voeding en mentale fitheid. Het verschil tussen het zorgprogramma en dit Overgewicht Preventie programma is dat binnen de zorg de psycholoog, diëtist en fysiotherapeut ingezet worden. Dat is ook een optie binnen het Overgewicht Preventie programma van EFAA, genaamd Leefstijl Challenge, alleen de basis begeleiding wordt verzorgd door een gecertificeerd Overgewicht Preventie Coach. Deze werkt wel samen met een psycholoog, een diëtist en een fysiotherapeut en verwijst door indien noodzakelijk.

Duurzaam resultaat
Bij veel mensen is het probleem van overgewicht nog niet van dien aard, dat men in kan stromen in het zorgtraject. Maar men kan wel aan dit preventieprogramma deelnemen. Tevens is dit programma geschikt om vanuit een zorgbehandelingstraject door te stromen naar een regulier leefstijl- en beweegprogramma. Hierdoor wordt de kans op duurzaam resultaat aanzienlijk verhoogd.

Voor meer informatie kijk op www.efaa.nl