Overgewicht bij mannen groeit dramatisch

Een in december 2013 verschenen rapport van het Nationaal Beweeg Onderzoek (van EFAA i.s.m. onderzoeksbureau Kennispraktijk) laat zien dat 63,9% van de aan het onderzoek deelgenomen mannen overgewicht hebben. Het onderzoek is gehouden onder 8215 mensen waaronder 2553 mannen.
Uit de basisgegevens blijkt dat mannen gemiddeld een BMI van 26,0 hebben en vrouwen een BMI van 25,3. Een BMI van 25 of hoger wordt beschouwd als overgewicht. Opvallend is het hoge percentage mannen met overgewicht: 63,9% (waarvan 15,7% ernstig overgewicht). Maar ook bijna de helft van de vrouwen lijdt aan overgewicht: 47,5% (waarvan 15,3% ernstig overgewicht). Deze cijfers zijn hoger dan de cijfers van het RIVM (Blokstra et al., 2011). Hier werd gevonden dat 60% van mannen overgewicht heeft (waarvan 13% ernstig overgewicht) en 44% van vrouwen (waarvan 14% ernstig overgewicht). Dat de cijfers van het huidige onderzoek iets hoger liggen, kan ermee te maken hebben dat het percentage Nederlanders met overgewicht nog jaarlijks toeneemt. De cijfers Blokstra et al. (2011) zijn van een landelijk monitoringsonderzoek uit 2009/2010, dus iets minder recent. In overeenstemming met cijfers van het CBS uit 2009/2011 (de Groot & Bruggink, 2012) blijkt uit de huidige resultaten dat overgewicht toeneemt met leeftijd.
Interessant is nog te vermelden is dat het onderzoek aantoont dat, naarmate men minder beweegt, de BMI en het overgewicht significant toeneemt!

Deelnemen aan het Nationaal Beweeg Onderzoek kan nog steeds via www.nationaalbeweegonderzoek.nl

Om de overgewicht epidemie tegen te gaan heeft EFAA het Nationaal Afslankplan ontwikkeld. Een op de meest recente wetenschappelijke gegevens en nieuwe overgewicht/obesitas richtlijnen van Fit!vak en TNO afgestemd leefstijl- en afslankprogramma. www.nationaalafslankplan.nl

overgewicht bij mannen