Op de rem of op het gaspedaal?

Geen mens is hetzelfde. Dat maakt het vaak heel leuk, maar soms ook lastig. Waar de een goed op reageert, is voor de ander een afknapper. Vooral als je potentiële leden over de streep wil trekken, maar ook als je mensen een gezonde leefstijl wil aanleren, is meer inzicht in de persoonlijkheid van iemand cruciaal.

Introvert vs extravert
Een bekend onderscheid is introvert en extravert. De term introvert is ooit geïntroduceerd door Siegmund Freund en staat rustige types, weloverwogen, beschouwelijke types. Extraverte mensen zijn energiek, enthousiast en assertief. Een introverte of extraverte persoonlijkheid is dan ook bepalend voor hoe je iemand benaderd.

Hierbij 4 belangrijke verschillen die je kunnen helpen om mensen over de streep te krijgen om te komen sporten, maar ook om leden beter te kunnen begeleiden.

1. Een introvert is snel overprikkeld, een extravert krijgt juist energie van prikkels. Vooral een groepsles is overprikkelend voor een introvert, omdat men fysiek veel heftiger op prikkels reageert. Een extravert krijgt juist energie van deze prikkels. Zijn er te weinig prikkels, dan ‘valt hij in slaap’. Daarom houdt de extravert bijvoorbeeld zo van energizers.

2. Een introvert denkt lang nu, een extravert reageert impulsief. Een introvert weegt alles af en heeft tijd nodig om de situatie van meerdere kanten te bekijken. Maar is er eenmaal een beslissing genomen, dan is men standvastig. Een extravert reageert impulsief en op gevoel. Als hij het voelt dat het goed zit, neemt hij direct een besluit. Waar hij overigens in een later stadium nog wel eens op terug kan komen.

3. Een introvert gaat bij stress op de rem, een extravert op het gaspedaal. Dit is een mechanisme van een introvert dat vanzelf in werking treedt als er teveel stress is. Hij keert dan naar binnen, blokkeert en wordt nog stiller. Een extravert reageert het tegenover gestelde en gaat vol op het gaspedaal. In stressvolle situatie wordt de extravert ook fysiek onrustig en gaat bijvoorbeeld nog meer en sneller praten.

4. Een introvert denkt of praat, een extravert kan praten en denken tegelijk. Stel je een introvert een vraag, dan zal hij tijd nodig hebben om over het antwoord na te denken. Dat terwijl een extravert zijn ingevingen zelfs vaak al pratend krijgt en dus vaak praat om ergens over na denken.

Met dank aan Selma Foeken.