Nieuw bestuursmodel én nieuw bestuur voor Fit!vak

nieuw-bestuurDe fitnessbranche bevindt zich in een snel veranderende markt die vraagt om nieuw sport- en beweegaanbod. De verwachting is dat de branche verder zal segmenteren en variëren. Dat betekent dat ook Fit!vak moet meebewegen. Want juist bij de groeiende variëteit en segmentatie is het wenselijk dat professionele aanbieders zich blijven verenigen in één organisatie die ze ook herkennen en erkennen als hun brancheorganisatie. Om daar recht aan te doen, krijgt Fit!vak een nieuw bestuursmodel en nieuwe bestuursleden. De profielen en vacatures zullen binnenkort worden gepubliceerd.

‘Bedrijfstak in de volle breedte kunnen vertegenwoordigen’
Fit!vak wil de organisatie worden van álle ondernemers die professioneel sport en beweging aanbieden. Dat betekent dat ook nieuwe groepen gaan behoren tot de doelgroep van de branchevereniging, zoals personal trainers, leefstijlcoaches en sportcentra, en dat hun organisaties zich ook kunnen aansluiten bij Fit!vak. Dat houdt in dat de vereniging zich richt op een steeds gevarieerder ledenbestand. De vaste koppeling tussen lidmaatschap en één kwaliteitsmodel, die de afgelopen periode veel heeft betekend voor de sector, zal in de toekomst losgelaten worden om méér ondernemers te betrekken. Ronald Wouters (directeur van Fit!vak): “We staan voor een bedrijfstak die een rol wil spelen in een samenleving die steeds meer waarde toekent aan beweging, ontspanning en gezondheid. We willen namens alle of groepen leden afspraken maken met overheden, onderwijs, verzekeraars, sportkoepels, toeleveranciers, professionals en financiële instellingen om de markt te vergroten en gezond te houden. Als we de bedrijfstak in de volle breedte kunnen vertegenwoordigen, staan we veel sterker en kunnen we ook meer betekenen voor onze achterban én de branche.”

Lees verder in Fit!magazine #56
 
 
deel op twitter deel op facebook