Nederlanders willen dat gezonde leefstijl wordt beloond

Bijna de helft van alle Nederlandse mannen wil dat mensen die voldoende bewegen, korting krijgen op hun zorgpremie. De helft van alle Nederlanders vindt dat te dikke jongeren verplicht moeten worden te gaan sporten. En meer dan de helft van Nederland is ervan overtuigd dat de kosten van de gezondheidszorg omlaag kunnen als meer mensen gaan sporten en bewegen.

Dat blijkt uit opinieonderzoek van Peil.nl van Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2500 Nederlanders, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). De resultaten van het onderzoek zijn gisteren gepresenteerd op het jaarlijkse NISB-congres in CineMec in Ede, dat dit jaar in het teken stond van ‘verleiden en verplichten in de wereld van sport en bewegen’. NISB ziet in de resultaten van het onderzoek een bevestiging dat veel Nederlanders geloven in de kracht van sport en bewegen om de gezondheid te bevorderen. En ook dat steeds meer mensen vinden dat mensen met een gezonde leefstijl beloond mogen worden.

Politiek grote verschillen
Met alle onrust over de zorgpremie is dit mogelijk een andere invalshoek voor politiek Den Haag. Opvallend is dat D66- en SP-stemmers bijna lijnrecht tegenover elkaar staan: 76 procent van de D66-stemmers gelooft in verlaging van zorgkosten als meer mensen de beweegnorm halen, terwijl maar 38 procent van de SP-stemmers daar heil in ziet. Een zelfde soort beeld is zichtbaar bij de vraag of de premie omlaag mag voor mensen die voldoende bewegen: hiervoor gaan bij D66 (47%) veel meer stemmen op dan bij SP (25%). VVD- en PvdA-stemmers zijn het meer met elkaar eens op dit terrein: 64% van de VVD-stemmers denkt dat kosten omlaag gaan als er meer wordt gesport en 56 % van de PvdA-kiezers. En belonen voor voldoende bewegen? Daar is 43% van de VVD-aanhang en 35% van de PvdA-kiezers het mee eens.

Verder is opvallend dat vooral jonge mensen (25-34 jaar) en oudere mensen (vanaf 55 jaar) vinden dat te dikke jongeren verplicht zouden moeten sporten. De leeftijdscategorie daar tussenin heeft zelf veelal kinderen en jongeren thuis en is daar veel minder van overtuigd, zo blijkt uit het onderzoek. Ook bijzonder is het verschil van mening tussen mannen en vrouwen over de vraag of voldoende bewegen beloond moet worden met een lagere zorgpremie: waar 45 procent van de mannen dat idee wel ziet zitten, is 60 procent van de vrouwen tegen en maar 33 procent vóór.

Tijdens het congres leverden o.a. directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau en minister Richard Visser van Sport en Gezondheid op Aruba commentaar. Schnabel denkt dat belonen met een lagere zorgpremie niet werkt en te weinig effect sorteert. Hij ziet veel meer heil in het verleiden van mensen om zelf goed voor hun lichaam te zorgen, zodat ze gezond ouder worden. Minister Visser hield een vurig pleidooi voor gericht beleid om te dikke jongeren in beweging te krijgen: laat ze zich niet hoeven omkleden, want dan schamen ze zich en komen ze niet. En houd rekening met de verschillende motivaties van jongens en meisjes: meisjes willen bij een sociale groep horen, jongens willen indruk maken met hun sportactiviteit. Op Aruba werpt dit al veel vruchten af.