Minister Schippers, hebt u even…?

We staan met z’n allen voor een behoorlijke maatschappelijke uitdaging wat betreft de zorgkosten en de verantwoordelijkheid voor een gezond lichaam. Deze twee gaan natuurlijk hand in hand. Hoe meer persoonlijke verantwoordelijkheid men neemt voor de eigen gezondheid, des te lager zijn de zorgkosten. Tussen 1980 en 2012 zijn de zorgkosten van minder dan 8 miljard gegroeid naar meer dan 80 miljard per jaar. De verwachting is dat dit per jaar tussen de 4 en 8 miljard zal doorgroeien. Gezien de epidemische ontwikkeling van onder meer overgewicht en diabetes zou dat ook nog wel eens sneller kunnen gaan.

De laatste jaren is wetenschappelijk steeds duidelijker geworden dat bewegen, als het volgens de meest recente ACSM norm (schijf van 3) ingezet wordt, als medicijn gezien mag worden en zelfs preventief werkt. Het rapport ‘Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease’ van de Swedish National Institute of Public Health geeft een uitstekende weergave van het belang van bewegen ter preventie van veel chronische aandoeningen. Te downloaden op www.leefstijlclub.nl

Duidelijk wordt dat dagelijks bewegen volgens de schijf van 3 norm een genezend en preventief lange termijn effect heeft zoals het voorkomen van chronische aandoeningen. Maar ook een relatief korte termijn effect als het gaat om afvallen, toenemen uithoudingsvermogen en een betere balans. En daarnaast ook nog een acuut effect door meer zuurstof in het lichaam, meer bloedcirculatie, afvoer van afvalproducten en een positief effect op ons gevoel en meer energie.

De maatschappelijke uitdaging is alleen: hoe organiseren we dat er lokale kennisinstituten komen voor een gezonde en actieve leefstijl? Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen gaat bewegen. En met name hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen gezond en actief opgroeien? Er is behoefte aan een parallel beweging naast de curatieve zorg, een beweging van natuurlijke preventie. Kennisinstituten in de buurt en wijk waar men terecht kan om te leren over stress-management als men gevoelens van depressie heeft. Waar men op een wetenschappelijke en natuurlijke manier professioneel begeleid wordt om af te vallen, sterker te worden (fysiek en mentaal) en bijvoorbeeld meer kan leren over een gezond voedingspatroon. Bij voorkeur zou in elk dorp en in elke stad één of meerdere van deze preventiecentra moeten liggen.

Binnen de fitnessbranche zijn sinds september vorig jaar bijna 100 kwaliteitcentra in opleiding tot erkend Fit!vak preventie centrum. De beweegbegeleiders binnen deze centra zijn in opleiding voor Beweegdeskundige overgewicht en (pre) diabetes. Vanuit EFAA wordt in samenwerking met Fit!vak dit netwerk de komende twee jaar uitgebreid naar 300 tot 400 preventie centra in een landelijk dekkend netwerk. De centra bieden vanaf september 2012 een gecombineerde leefstijl interventie (pre)diabetes in samenwerking met fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast wordt er in de komende jaren in samenwerking met TNO en VSG (Vereniging Sportgeneeskunde) preventieprogramma’s ontwikkeld voor overgewicht, COPD, hart- en vaatziekten en oncologie. Onlangs is er in samenwerking met VSG een nieuwe Health-fit check ontwikkeld die de veilige instroom naar sport gaat waarborgen waardoor de 1e lijn zorg verantwoord door kan verwijzen. De Health-fit check wordt gecombineerd met een motivatie analyse en een beweeg/leefstijladvies (ACSM/WHO beweegnorm).

Het netwerk van preventiecentra vormt een ideale basis om lokaal een platform te vormen tussen regionale sportverenigingen, lokale overheid, zorg, welzijn en onderwijs. Om zo het sport-, beweeg- en zorgaanbod en gecombineerde leefstijl interventies in kaart te brengen, de burger in de eigen buurt duidelijker inzicht te bieden en deel te laten nemen aan een laagdrempelig aanbod. Speciale aandacht moet hierbij worden besteed aan de nieuwe senioren, jeugd en mensen met chronische aandoeningen. Gezamenlijk vormen deze partijen een belangrijke schakel voor gezondheidbevordering en preventie in de komende jaren en de verre toekomst. Tot slot de vraag aan u Minister Schippers: ‘Op welke manier kan de overheid de ontwikkeling van deze preventiecentra stimuleren? Hoe kunnen deze centra inhaken op de nationale gezondheid en leefstijl campagnes van de overheid?’

Wordt vervolgt…

John van Heel is sinds 1983 actief in de fitnessbranche als directeur van opleidingsinstituut EFAA en mede oprichter van healthclub Life Style Vitae. Wil je reageren op zijn column, mail naar j.vanheel@efaa.nl