‘Mensen bepalen het succes van de organisatie’

In de huidige recessie wordt sport in toenemende mate als luxe gezien en staat de hele branche onder druk. In Fit Factory in Eersel wordt geïnvesteerd, tegen de stroom in. De inspiratie van topclubs in Londen wordt omgebogen naar de eigen marktomgeving. Nieuwe concepten en de aanschaf van dure apparatuur zijn niet zaligmakend. Henri Janssen, lid van het managementteam van Fit Factory, legt uit. ‘De mens staat bij ons centraal.’

De groei in de afgelopen jaren in Eersel spreekt tot de verbeelding. Van circa 400 leden in 2005 tot rond de 1.800 op dit moment. Het succes is niet komen aanwaaien. Nog altijd is het keihard werken. Het is knokken en vasthouden, elke dag opnieuw. Natuurlijk ligt er een visie aan ten grondslag. En een ambitie. Fit Factory wil het grootste, beste en gezelligste sportcentrum van de Kempen zijn. Je kunt er allerlei tactische en strategische gedachten op los laten, maar om daadwerkelijk tot resultaten te komen is het in feite simpel: het zijn de mensen die het succes van de organisatie bepalen. ‘Onze leden moeten zich hier thuis voelen. Voor hen moet ons sportcentrum een verlengstuk zijn van thuis. Daarom ook selecteren we onze medewerkers vooral op hun dienstverlenende instelling. Bij ons hoeven ze niet direct op productniveau hoog te scoren. Dat komt later wel, als ze aan de hand worden genomen door onze coaches. Wij selecteren op basiscompetenties, dat is hier de cultuur. Ook de leeftijdsopbouw van het team vinden we belangrijk. Bij ons vind je, naast stagiairs van zeventien jaar, medewerkers van 50+. Omdat ze hun eigen levenservaring in het team inbrengen en daardoor van meerwaarde zijn. En ook omdat we er voor iedereen willen zijn. Ons ledenbestand loopt uiteen van 4 jaar tot 80+. Dat oudere medewerkers ook duurder zijn, nemen we op de koop toe. Het gaat uiteindelijk wel om de kwaliteit van je organisatie.’

Proces
Henri Janssen is binnen het drie leden tellende managementteam mede verantwoordelijk voor organisatie en personeel. Met zijn brede achtergrond brengt hij binnen Fit Factory de nodige kennis in. Samen met de eigenaren Dave Maas en Ken Kuypers zet hij in Eersel de lijnen naar de toekomst uit. De Fit Factory biedt meer dan 80 groepslessen aan, in een gebouw van 2.300 m2. De 100 cardio- en krachtapparaten zijn geconcentreerd op ruim 750 m2. Vorig jaar stond in het teken van vernieuwing van clubontwerp en clubindeling. Apparatuur van marktleiders werd uitvoerig getest, naast merken die duidelijk lager in de markt zijn gepositioneerd. De stem van de leden telde zwaar. ‘Apparatuur kan wel twee keer zo duur zijn, maar uiteindelijk gaat het erom wat de klant er bij voelt.’ Op uitnodiging van Life Fitness werd ook in Londen rondgekeken. Ervaringen die werden meegenomen naar Noord-Brabant. In de vernieuwde Fit Factory neemt de Life Fitness Dual Adjustable Pulley (DAP) een belangrijke plaats in. Het is, een paar maanden na de introductie, volgens Henri Janssen nog te vroeg om definitief conclusies te trekken. ‘Met de aanschaf en de bijbehorende opleiding ben je er nog niet. In feite begint het dan pas. Het is een proces waarvoor je minimaal twee jaar moet uittrekken.’

Aparte trainingszone
De DAP vergroot de mogelijkheden om functioneel te trainen. ‘Je kunt nog meer en nog beter inspelen op elke functionaliteit, met alle mogelijke keuzes op het gebied van spiergroepen en trainingsposities.’ In de praktijk blijkt een aparte trainingszone met een DAP vaak ook wennen. Alles blijft mensenwerk, stelt Henri Janssen. ‘Het gaat erom dat je de DAP toegankelijk moet maken. Want het is een zone die in het zicht ligt, centraal, en niet iedereen vindt dat even leuk. Je moet de klant zich veilig laten voelen. Het gaat om dat thuisgevoel. Om de voorziening laagdrempeliger te maken heb je enthousiaste trainers nodig, motivators, personeel dat zich veilig voelt in die omgeving. Daar staat en valt alles mee. Pas als iemand zich op zijn gemak voelt, kan hij of zij van die voorbeeldfunctie een succes maken.’ In het verlengde daarvan ligt het kennen van de klant, het bekend zijn met de intrinsieke motivatie. ‘Daarom ook maken wij altijd uitvoerig werk van onze intake. Wij vragen door en willen weten wat iemand drijft. Om daar vervolgens de juiste trainingsvormen aan te koppelen en om mensen met dezelfde interesse met elkaar in contact te brengen. Wanneer mensen elkaar leren kennen, komen zij terug en blijven ze trainen. Naast een uitnodigende en aantrekkelijke omgeving, het creëren van nieuwe uitdagingen en zichtbare resultaten is sociaal contact een niet te onderschatten factor om leden te binden.’

Lees verder in Fit!magazine #42