Lectoraat technologie en fitness

Ronald-WoutersSteeds meer (fitness)consumenten registreren hun dagelijkse hoeveelheid beweging, ingenomen calorieën, slaap, gewicht of bloeddruk. Dat doen ze met bijvoorbeeld activity trackers, slimme weegschalen, loops, bloeddrukmeters. Voor een groeiend aantal fitnesscentra en personal trainers is de verkoop van deze producten zelfs een extra inkomstenbron. Maar de grootste potentiële winst zit niet in de verkoop van producten, maar in de data. Al die registraties leveren immers een enorme hoeveelheid data op. Gegevens die nu nog maar deels worden gebruikt. Het is dan ook niet vreemd dat technologiebedrijven op zoek zijn naar partnerships met bijvoorbeeld sportmerken en leveranciers van sportproducten, maar ook met fitnesscentra, zorgaanbieders en huisartsen. Insteek van die samenwerking: consumenten voorzien van nieuwe producten en diensten op het gebied van connected health en fitness.

Technologie en fitness gaan dan ook steeds meer samen. Technologie wordt ook steeds meer bepalend voor de ontwikkeling en businessmodellen van veel bedrijven. Dat geldt ook voor de fitnessbranche. Technologische innovatie kan een essentiële aanjager van toekomstige verdienmodellen in onze bedrijfstak zijn. Het is dan ook niet de vraag of, maar hoe technologie de fitnessbranche gaat beïnvloeden. Deze ontwikkeling is een grote kans en uitdaging voor ondernemers die innovatie weten te koppelen aan nieuwe business. Allerlei applicaties genereren immers veel data die breder kunnen worden ingezet dan nu het geval is. Een voorbeeld. Een man van 58 met overgewicht en diabetes mellitus type 2 besluit om op advies van zijn huisarts te gaan sporten bij een fitnesscentrum. Zijn personal trainer adviseert hem om een activity tracker aan te schaffen, waarmee hij zelf kan zien of hij voldoende beweegt. Zo’n applicatie kan ook worden voorzien van zelfmetende (fitness-)data: het registreren van bloeddruk, hartslag en verbruikte calorieën bijvoorbeeld. Stel dat zo’n activity tracker wordt gekoppeld aan het fitnessplatform én aan het elektronisch dossier van de man bij zijn huisarts. Dan kunnen zowel zijn personal coach als zijn huisarts meekijken, data analyseren,preventief ingrijpen, bijsturen.

Congres ‘De toekomst van health & fitness en de rol van technologie’
Is deze ontwikkeling een stipje op de horizon? Nee, integendeel. De eerste producten zijn al op de markt die een koppeling maken tussen de software en apps die de consument gebruikt en het huisarts-informatiesysteem (HIS) of elektronisch dossier van de huisarts. De Brabantse zorggroep Zorroo is bijvoorbeeld een organisatie die experimenteert met dit soort koppelingen. Maar mogen zelf gemeten (fitness-)data worden ontsloten voor bijvoorbeeld de huisarts of zorgorganisaties? En mogen fitnesscentra of leveranciers van applicaties de gegeneerde data vermarkten? Waar ligt de grens tussen privacy, marketing en ethiek? En hoe kunnen we deze grens vastleggen en monitoren? Dat zijn boeiende vragen die ongetwijfeld op ons pad zullen komen nu technologie en fitness steeds meer verstrengeld raken. Daarom ook organiseert Fit!vak op vrijdag 26 juni in samenwerking met BlackBox Fitness het congres ‘De toekomst van health & fitness en de rol van technologie’.

Maar als brancheorganisatie willen we nog een stap verder gaan. Fit!vak is bezig te onderzoeken of er een lectoraat ‘technologie en fitness’ kan komen. Een lectoraat dat dit kennisdomein ontwikkelt, kennis genereert en die weer beschikbaar stelt aan de fitnessbranche. Het zou een krachtige impuls zijn voor de positionering en het imago van de fitnessbranche en fitnesscentra als lokale kennisinstituten op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl.

 

Ronald Wouters (MSBI) directeur Fit!vak: ‘Van jongs af aan speelt sport een centrale rol in mijn leven. Nog dagelijks geniet ik ervan om, ook professioneel, met sport bezig te zijn. Om met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan mensen te inspireren hun levensstijl te veranderen en ze plezier te laten beleven aan bewegen. Uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet en nog mooier is het om dat dan ook te mogen uitdragen.’ Wil je reageren op zijn column? mail naar r.wouters@fitvak.com