Fit!vak regiomeetings ‘Meet me @ the Gym’

In Nederland lopen jaarlijks rond de 130.000 mensen een vorm van hersenletsel op. Sport en bewegen kan de terugkeer voor hen in de maatschappij bevorderen. De Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation hebben daarom samen met Fit!vak Meet Me @ The Gym (MM@TG) geïntroduceerd om een steuntje in de rug te geven.

Specifiek aanbod
Voor een goede doorstroming van het revalidatiecentrum naar een fitnesscentrum is er een onder samenwerking gezocht met Hersenz, een landelijk samenwerkingsverband van zorgorganisaties. Zij hebben een behandelprogramma inclusief een module ‘In beweging’, de bedoeling is dat men aan het eind van de behandeling naar het Fit!vak Preventiecentrum gaat: van behandeling gericht op beweging, naar regulier bewegen in een Fit!vak Preventiecentrum. De samenwerking in Friesland is een goed voorbeeld voor de wijze waarop de trajecten op elkaar aangesloten kunnen worden. Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie.

Meer weten? kom naar de regiomeetings!
Ben je ook geïnteresseerd, maar wil je graag meer hierover weten? Fit!vak organiseert in september op 5 plaatsen in Nederland regiomeetings om ondernemers te ondersteunen en te informeren. Deze regionale meetings staan speciaal in het teken van het project MM@TG en de totstandkoming van duurzame verbinding met regionale zorginstellingen en andere verwijzende instanties, die tevens voor deze meetings worden uitgenodigd. Daarnaast vertellen fitnessondernemers hun ervaringen. Lees verder in Fit!magazine#57 voor meer informatie of meld je hier meteen aan.