Fitness als Dafne Schippers

De zomer en daarmee de sportzomer loopt tegen het einde. We hebben kunnen genieten van mooie sportevenementen en topprestaties van wielrenners, atleten, hockeyers, roeiers en zwemmers. Nederlandse topsporters zijn doorgeschoten naar de absolute mondiale top. Met trots heb ook ik naar de beelden van Dafne Schippers gekeken en artikelen gelezen over haar weg naar de top. Maar ik heb ook met gefronste wenkbrauwen kennisgenomen van artikelen in de media over de vraagtekens die worden gezet bij de zuiverheid van de prestaties van Schippers. Met enig chauvinisme neem ik direct afstand van deze beschuldigingen, want zoiets zou onze Dafne nooit doen.

Ik begrijp dan ook heel goed de verongelijkte reacties van fitnessondernemers als onze branche wordt geassocieerd met het gebruik van stimulerende middelen. Fitness en doping wordt vaak in één adem genoemd en dat steekt. Zeker als je als fitnessondernemer er alles aan doet om leden optimaal te begeleiden en goed voor te lichten. Juist daarin zit ook de kracht van de fitnessbranche: zichzelf positioneren als een sector die er alles aan doet om mensen verantwoord, gezond en ‘schoon’ te laten sporten en bewegen.

Maar betekent het dan dat we onze ogen moeten sluiten voor het gebruik van stimulerende middelen in de fitnessbranche? Nee, integendeel. Het gebruik van verschillende prestatie verhogende stoffen en methoden wordt bijna altijd geassocieerd met sporters die hun grenzen willen verleggen, een record najagen, zich willen kwalificeren, een medaille willen behalen of een bepaalde prestatie of uitdaging aangaan. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat dopinggeduide middelen ook worden gebruikt door mensen die bijvoorbeeld willen afvallen, die een beter figuur willen krijgen, die een gespierder lichaam nastreven. Niet een sportieve prestatie, maar een cosmetisch ideaalbeeld is dan de drijfveer. Deze categorie sport, zoals we weten, vaak in een fitnesscentrum.

Fit!vak is tegen het gebruik van doping. In de opleiding van fitnessprofessionals en in de keuring van fitnesscentra wordt daarom aandacht besteed aan dopinggeduide middelen. Fit!vak vindt het dan ook belangrijk dat fitnessconsumenten, en zeker fitnessprofessionals, verstand hebben van doping. Met die kennis kunnen ze dopinggebruik herkennen en potentiële gebruikers informeren over de bijwerkingen van dopinggebruik. Temeer omdat niet alle fitnessconsumenten onder de ‘gebruikers’ zich bewust zijn dat ze dopinggeduide middelen gebruiken en dus ook niet weten welk gezondheidsrisico zij lopen door de mogelijke bijwerkingen. De meeste middelen krijgen zij via de illegale markt. Gebruikers weten dan ook niet goed wat zij in handen hebben en wat zij innemen. Daarnaast zijn fitnessprofessionals vaak een vraagbaak voor fitnessconsumenten die een bepaald doel nastreven, zoals afvallen of gespierder worden. Het verhogen van het kennisniveau van fitnessprofessionals op het gebied van doping is en blijft daarom van groot belang.

Daarom trekt Fit!vak samen met de Dopingautoriteit, Atletiekunie, KNVB, KNBB en NOC*NSF op in het antidopingplan, dat met ondersteuning van het ministerie van VWS uitgevoerd gaat worden. Zodat ook wij een bijdrage leveren aan nog schoner sporten en bewegen in Nederland. En ik met veel plezier en bewondering kan blijven genieten van Nederlandse topsporters die op eigen kracht de wereld veroveren, zoals Dafne Schippers.

Ronald Wouters (MSBI)
directeur Fit!vak.
Wil je reageren op zijn column? mail naar r.wouters@fitvak.com