Eerste lichting ‘fitnessinstructeurs nieuwe stijl’ geslaagd

Het schreeuwt om preventie: de opkomst van welvaartsziekten als obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. De belangrijkste preventiemiddelen zijn stoppen met roken, gezonder en matig eten en meer bewegen. Voor het beweegdeel beschikt de fitnessbranche over een uitstekende infrastructuur om een oplossing te bieden. Veel Nederlanders hebben dan ook de weg naar de fitnessbranche gevonden, maar het probleem is dat ze deze vaak helaas snel weer verlaten. Intenz Gezondheidsplan en High Five Health Promotion willen deze tendens stoppen door op een andere wijze fitnessdeelnemers en niet-sporters te begeleiden. Hiervoor hebben zij ìts my life ontwikkeld. 29 Juni is bovendien de eerste lichting ìts my life-coaches geslaagd voor de bijbehorende ìts my life-opleiding.

Meer bewegen is voor veel mensen een behoorlijke leefstijlverandering. En een verandering kan bij mensen angstgevoelens en vermijdingsgedrag uitlokken. Men wil namelijk graag weer terug naar de comfortabele situatie waar men zich in bevond vóór de gedragsverandering. Dit fenomeen treedt met name op bij grote en ingrijpende veranderingen zoals ineens stoppen met roken of een te streng dieet. Voor niet-sporters is de gang naar een fitnesscentrum en daar het advies krijgen om 2 à 3 keer per week tussen fitte mensen te sporten ook een grote verandering. Niet zo gek dus dat binnen 3 maanden 50% van de nieuwe leden alweer afhaakt en terugtreedt in zijn of haar comfortzone en liever thuis op de bank blijft zitten.

Dit vraagt om een andere aanpak: Door in zeer kleine stappen en heel geleidelijk te werken aan gedragsverandering, worden onze hersenen min of meer gefopt en worden de angstgevoelens en het vermijdingsgedrag voorkomen. Dit komt doordat de stappen dermate klein zijn dat ze (bijna) niet opgemerkt worden door onze hersenen. En dat is het uitgangspunt voor de coachopleiding van ìts my life. Samen met de 3D-beweegsensor en het internetportaal www.intenzlife.nl biedt ìts my life een oplossing voor Nederlanders die (nog) niet willen sporten, maar wel meer willen bewegen. Psychologen dr. Gert Jan van Zessen en dr. Heidi Stiegelis ontwikkelden een vernieuwende en zeer praktische methode van begeleiding. Deze methode leert fitnesstrainers hoe zij klanten kunnen helpen met hun innerlijke motivatie en daarmee het bevorderen van zelfzorg. De fitnesstrainer wordt coach zónder psycholoog te worden. De klant leert met behulp van de coach zelf haalbare doelen te stellen en stapsgewijs de leefstijl te verbeteren én verankeren, ook buiten de club.

Op vrijdag 29 juni zijn de eerste 11 professionals geslaagd voor de opleiding tot ìts my life-coach. De deelnemers waardeerden de opleiding met het rapportcijfer 8,9. De komende maanden worden er maandelijks 15 tot 30 ìts my life-coaches opgeleid, zodat aan het eind van 2012 een landelijk netwerk van 100 ìts my life-coaches is gerealiseerd.