Alternatieven financiering MKB

Steeds meer ondernemers zoeken naar alternatieven om aan geld te komen, nu de banken de kredietkraan dichtknijpen. Welke zijn er zoal? MKB Nederland heeft een overzicht gemaakt.

 • Qredits helpt startende en bestaande ondernemingen met kredieten tot 100.000 euro, persoonlijke coaching en tools.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, ROM’s zijn betrokken bij bijna de helft van het aantal venture capital deals. Er bestaan er nu vier: Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Oost NV, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering.
 • Crowdfunding of crowdfinance, financiering door de massa. Soms wordt een tegenprestatie gevraagd in de vorm van aandelen of cash. Kijk hier voor crowdfundingplatforms.
 • Business Angels, informele investeerders spelen een belangrijke rol bij de financiering van startende en innovatieve ondernemingen.
 • Kredietunies zijn coöperaties tussen mkb-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant mkb-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers.
 • MKB Fonds is een nieuw initiatief van verzekeraars die 170 miljoen euro in de pot stoppen.
 • Enternext is een nieuwe Europese beurs voor het midden- en kleinbedrijf gelanceerd voor bedrijven die aan de NYSE Euronext zijn genoteerd en minder dan een miljard euro marktkapitaal hebben.
 • Factoring is het overdragen van het risico dat een debiteur niet of te laat betaalt aan een bank of factormaatschappij. Die betaalt aan jou op voorhand – tegen een vergoeding – een deel van de factuur.
 • Leasing: de leasemaatschappij koopt het bedrijfsmiddel (auto’s, machines) en jij betaalt dit in termijnen terug. Bij financiële lease ben jij de eigenaar, bij operationele lease is de leasemaatschappij dat.

Er zijn ook overheidsregelingen die u kunnen ondersteunen.

 • BMKB, Borgstelling MKB: staatsgarantieregeling voor banken en andere vermogende beleggers die krediet verschaffen aan het mkb.
 • GO, Garantie Ondernemingsfinanciering: garantie van de overheid aan banken die krediet verstrekken aan vooral (middel-)grote gezonde ondernemingen.
 • Groeifaciliteit: biedt financiers van risicokapitaal aan ondernemers een overheidsgarantie van 50 procent op financieringen van aandelenkapitaal en of achtergestelde leningen.
 • Private equity: risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen zoals familiebedrijven of die door het management worden overgenomen.
 • Innovatie: de overheid heeft verschillende instrumenten beschikbaar voor de financiering van innovaties, zoals de Innovatiebox, het Innovatiekrediet, de RDA en de WBSO.

Kijk op www.mkb.nl voor meer praktische infobladen.