Algemene Ledenvergadering Fit!vak

Op 2 december a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van Fit!vak plaats. Een ledenvergadering met een speciaal en feestelijk tintje. Zoals bekend bestaat Fit!vak 20 jaar en dat willen we op 2 december samen met al onze leden vieren, dus ook met u. We hebben de ledenvergadering daarom ingebed in een congres, waarin we aan de hand van een aantal sprekers stilstaan bij het heden en de toekomst van de fitnesssector, maar ook terugkijken op 20 jaar branchevereniging.